Szkoła Muzyczna / Prudnik / 2013

– montaż pompy ciepła Stiebel Eltron WPF

Inwestor Indywidualny / Brzezina / 2013

– montaż pompy ciepła Nibe z modułem chłodzenia pasywnego

Hotel / Raszowa / 2013

– instalacja wody użytkowej i kanalizacji
– instalacja ogrzewania podłogowego
– wykonanie instalacji dolnego źródła pompy ciepła

Inwestor Indywidualny / Kąty Opolskie / 2013

– instalacja ogrzewania podłogowego
– montaż pompy ciepła Danfoss DHP-H Opti Pro

Urząd Miasta Zdzieszowice / Remiza O.S.P. Januszkowice / 2013

– wykonanie instalacji gazowej
– montaż aparatów grzewczych z zamkniętą komorą spalania Robur

Inwestor Indywidualny / Krapkowice / 2013

– montaż instalacji fotowoltaicznej na jachcie

Inwestor Indywidualny / Luboszyce / 2013

– montaż pompy ciepła Stiebel Eltron

Inwestor Indywidualny / Czarnowąsy / 2013

– instalacja wentylacji mechanicznej w oparciu o centralę Danfoss
– instalacja ogrzewania podłogowego
– montaż pompy ciepła Danfoss DHP-H

POM Sp.z o.o. / Krapkowice / 2013

– wykonanie instalacji grzewczej, sanitarnej i wentylacji dla budynku biurowego.

Inwestorzy Indywidualni / 2012

– wykonanie głębokich odwiertów dla pomp ciepła z sondami Muovitech ( 50 lat gwarancji na szczelność )
Krasiejów, Ostrzeszów, Ślęza, Większyce, Sady, Niezdrowice, Reńska Wieś, Kępa, Kotórz Mały,
Kędzierzyn Koźle, Karczów, Głuchołazy, Pracze Odrzańskie, Mrozów, Cykarzew, Karpacz, Szklarska Poręba.

Inwestor Indywidualny / Odrowąż / 2012

– montaż pompy ciepła Stiebel Eltron WWK300Sol

Inwestor Indywidualny / Pruszków / 2012

– instalacja wentylacji mechanicznej w oparciu o centralę Danfoss
– instalacja ogrzewania podłogowego : Viessmann Vi-pex
– montaż pompy ciepła Viessmann Vitocal 300G

Inwestor Indywidualny / Krapkowice / 2012

– wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
– montaż centrali wentylacyjnej firmy Danfoss

Inwestor Indywidualny / Mechnica / 2012

– wykonanie dolnego źródła ( odwierty ) dla pompy ciepła
– montaż pompy ciepła Stiebel Eltron WPF

Inwestor Indywidualny / Rzepce / 2012

– montaż pompy ciepła Stiebel Eltron WWK300Sol

Inwestor Indywidualny / Żurawiniec / 2012

– montaż pompy ciepła Stiebel Eltron WWK300Sol

Inwestor Indywidualny / Kotórz Mały / 2012

– instalacja gruntowego wymiennika ciepła dla systemu Danfoss Air
– wykonanie dolnego źródła ( odwierty ) dla pompy ciepła

Inwestor Indywidualny / Górki k.Opola / 2011

– wykonanie dolnego źródła ( odwierty ) dla pompy ciepła
– montaż pompy ciepła Danfoss DHP-H Opti Pro

Inwestor Indywidualny / Prószków k.Opola / 2011

– instalacja gruntowego wymiennika ciepła Provent GEO400
– wykonanie dolnego źródła ( odwierty ) dla pompy ciepła

Spółdzielnia Mieszkaniowa / Łambinowice / 2011

– dostawa i montaż pierwszej w Polsce pompy ciepła typ powietrze – woda

WPL 33 HT firmy Stiebel Eltron. + 75st.C. na zasilaniu !

Wspólnota Mieszkaniowa / Ligota / 2011

– dostawa i montaż kaskady kotłów na paliwa stałe z podajnikiem 2 x 150kW

Urząd Miasta Zdzieszowice  2011

– montaż klimatyzacji

Inwestor Indywidualny / Dębska Kuźnia / 2011

– dostawa i montaż pompy ciepła typu powietrze – woda Stiebel Eltron WWK300 SOL

Inwestor Indywidualny / Kłodnica / 2011

– instalacja gruntowego wymiennika ciepła Provent
– instalacja wentylacji mechanicznej : Provent

– instalacja ogrzewania podłogowego : Viessmann Vi-pex
– instalacja kotła kondensacyjnego Vitodens 200 Viessmann

– instalacja pompy ciepła powietrze-woda firmy Stiebel Eltron

Inwestor Indywidualny / Luboszyce / 2011

– instalacja dolnego źródła dla pompy ciepła : kolektor pionowy
– instalacja wentylacji mechanicznej : Provent
– instalacja grzewcza podłogowa : Viessmann Vi-pex
– instalacja pompy ciepła solanka woda z zasobnikiem buforowym i c.w.u. : Stiebel Eltron WPF13

Inwestor Indywidualny / Zdzieszowice / 2010

– dostawa i montaż pompy ciepła typu powietrze – woda Stiebel Eltron WWK

Inwestor Indywidualny / Chorzów / 2010

– dostawa i montaż pompy ciepła typu powietrze – woda Stiebel Eltron WWK300SPL

Inwestor Indywidualny / Dębska Kuźnia / 2010

– dostawa i montaż pompy ciepła typu powietrze – woda Stiebel Eltron WWK300 SOL

Inwestor Indywidualny / Ligota / 2010

– dostawa i montaż pompy ciepła typu solanka – woda Stiebel Eltron        WPF 13E z kolektorem poziomym Aspol

Inwestor Indywidualny / Głogówek / 2010

– dostawa i montaż pompy ciepła typu powietrze – woda Viessmann Vitocal 200 S

Inwestor Indywidualny / Zielina / 2010

– dostawa i montaż pompy ciepła typu solanka – woda Stiebel Eltron WPF E

Inwestor Indywidualny / Winów / 2010

– dostawa i montaż pompy ciepła typu solanka – woda Stiebel Eltron WPF E z kolektorem pionowym Mouvitech

Inwestor Indywidualny / Szczedrzyk k.Ozimka / 2010

– dostawa i montaż pompy ciepła typu solanka – woda Viessmann Vitocal 300G

POM Sp.z o.o. / Krapkowice / 2010

– wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego w części socjalnej nowej hali
– wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z montażem centrali wentylacyjnej firmy Provent
– montaż pompy ciepła typu powietrze – woda firmy Stiebel Eltron

Salon Urody / Wrocław / 2010

– wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
– montaż centrali wentylacyjnej firmy Provent

Inwestor Indywidualny / Kłodnica / 2010

– wykonanie gruntowego wymiennika ciepła Provent

Inwestor Indywidualny / Chróścina / 2010

– wykonanie gruntowego wymiennika ciepła Provent

Inwestor Indywidualny / Zielina / 2010

– wykonanie gruntowego wymiennika ciepła Provent

Inwestor Indywidualny / Krapkowice / 2010

– wykonanie gruntowego wymiennika ciepła Provent

Hotel Młyn / Krapkowice / 2010

– wykonanie kondensacyjnej kotłowni gazowej o mocy 315kW Viessmann, 3 x Vitodens, Vitomoduł
– wykonanie instalacji gazowej i instalacji detekcji gazu dla pomieszczeń kuchni i kotłowni

Inwestor Indywidualny / Zielina k.Krapkowic / 2010

– wykonanie dolnego źródła dla pompy ciepła z wykorzystaniem sond

o zaburzonym przepływie solanki firmy MuoviTech

Inwestor Indywidualny / Szczedrzyk k.Ozimka / 2010

– wykonanie dolnego źródła dla pompy ciepła z wykorzystaniem sond

o zaburzonym przepływie solanki firmy MuoviTech

Inwestor Indywidualny / Winów / 2009

– wykonanie dolnego źródła dla pompy ciepła z wykorzystaniem sond

o zaburzonym przepływie solanki firmy MuoviTech

VTO Dekor / Głogówek / 2009

– wykonanie kotłowni gazowej Viessmann Vitodens 40 kW
– wykonanie kotłowni gazowej Viessmann Vitogas 108 kW
– wykonanie instalacji gazowej z aktywnym systemem detekcji gazu Gazex

Inwestor Indywidualny / Winów / 2009

– roboty ziemne do montażu gruntowego wymiennika ciepła firmy Provent

Inwestor Indywidualny / Żyrowa / 2009

– wykonanie instalacji pompy ciepła tylu solanka woda o mocy 13kW firmy Stiebel Eltron
– wykonanie instalacji stacji uzdatniania wody Aquahome 18 firmy Viessmann
– montaż centrali wentylacyjnej Mistral GEO firmy ProVent

VTO Dekor / Głogówek / 2009

– wykonanie kotłowni gazowej Viessmann Vitodens 40 kW
– wykonanie kotłowni gazowej Viessmann Vitogas 108 kW
– wykonanie instalacji gazowej z aktywnym systemem detekcji gazu Gazex

Inwestor Indywidualny / Większyce / 2009

– wykonanie instalacji pompy ciepła tylu solanka woda o mocy 10kW firmy Stiebel Eltron
– wykonanie instalacji stacji uzdatniania wody Aquahome 18 firmy Viessmann
– montaż centrali wentylacyjnej Mistral GEO firmy ProVent

Inwestor Indywidualny / Kędzierzyn / 2009

– wykonanie dolnego źródła dla pompy ciepła z wykorzystaniem sond

o zaburzonym przepływie solanki firmy MuoviTech

Inwestor Indywidualny / Większyce / 2009

– roboty ziemne do montażu gruntowego wymiennika ciepła firmy Provent

Inwestor Indywidualny / Ligota / 2009

– roboty ziemne do montażu gruntowego wymiennika ciepła firmy Provent
– roboty ziemne do montażu biologicznej oczyszczalni ścieków
– roboty ziemne i montaż dolnego źródła ( kolektor poziomy o długości 1300mb ) dla pompy ciepła

Budynek Wielofunkcyjny / Krępna / 2009

– budynek wielofunkcyjny : remiza Straży Pożarnej / pomieszczenia LZS /
– instalacja grzewcza gazowa
– montaż kilkunastu gazowych urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania
– montaż instalacji wentylacyjnej

Inwestor Indywidualny / Mechince k.Opola / 2009

– roboty ziemne i montaż gruntowego wymiennika ciepła firmy Provent

Galeria Krapkowice / Krapkowice / 2009

– ogrzewanie i klimatyzacja : kaskada 3 pomp ciepła Daikin VRV III
– wentylacja mechaniczna : 9 rekuperatorów Daikin HRV
– instalacja wody użytkowej : Geberit Mepla
– instalacja kanalizacji wewnętrznej, zewnętrznej, odwodnienia liniowe, drenaż Wavin
– instalacja hydrantowa

Hotel Młyn / Krapkowice / 2008

– instalacja grzewcza grzejnikowa :Brugman – 160 szt.
– instalacja zasilająca obiegi grzewcze ( rurociągi ) : Geberit Mapres

oddział Kolporter S.A./ Opole / 2008

– instalacja grzewcza grzejnikowa : CosmoNova plus nagrzewnice powietrza Flowair
– instalacja zasilająca obiegi grzewcze ( rurociągi ) : Geberit Mapress

Inwestor Indywidualny / Kępa k.Opola / 2008

– roboty ziemne i montaż gruntowego wymiennika ciepła firmy Provent

Meblopol / Opole / 2008

– instalacja grzewcza grzejnikowa : CosmoNowa
– instalacja zasilająca obiegi grzewcze ( rurociągi ) : Geberit Mapress

GET Sp. z o.o. / Opole / 2008

– kotłownia gazowa : 144 kW Viessmann
– cztery obiegi grzewcze, ciepłomierze PoWoGas

Żłobek / Opole / 2008

– instalacja grzewcza grzejnikowa : Radson higienic 90 szt.
– instalacja zasilająca i wody użytkowej : Geberit Mepla
– wyposażenie łazienek, kuchni i pralni
– budowa wymiennikowi

Zakład Komunalny / Zdzieszowice / 2008

– instalacja grzewcza grzejnikowa : CosmoNova ponad 100 szt. w dwóch blokach soc.
– instalacja zasilająca obiegi grzewcze : Geberit Mapres

Zakład Komunalny / Opole / 2008

– instalacja grzewcza i wody użytkowej w budynku socjalnym : Geberit Mepla

ALMA Delikatesy / Sopot / 2008

– instalacja grzewcza, wody użytkowej i kanalizacji
– instalacja klimatyzacji : Daikin
– instalacja wody lodowej, hydrantowa 1500 m., wentylacji : VTS Clima

Inwestor Indywidualny / Jarnołtówek / 2008

– instalacja dolnego źródła dla pompy ciepła : kolektor poziomy
– instalacja drenażu, wody deszczowej, biologicznej oczyszczalni ścieków
– instalacja wentylacji mechanicznej : Provent
– instalacja grzewcza grzejnikowa : Viessmann + Geberit Mepla
– instalacja ogrzewania podłogowego : Geberit Mepla
– instalacja pompy ciepła solanka woda z zasobnikiem buforowym i c.w.u. : Stiebel Eltron

Inwestor Indywidualny / Poręba / 2008

– instalacja dolnego źródła dla pompy ciepła : kolektor pionowy
– instalacja drenażu, wody deszczowej
– instalacja centralnego odkurzacza
– instalacja stacji uzdatniania wody Aquahome 18 : Viessmann
– instalacja wentylacji mechanicznej + gruntowy wymiennik ciepła : Provent
– instalacja grzewcza grzejnikowa : Viessmann + Geberit Mepla
– instalacja ogrzewania podłogowego : Geberit Mepla
– instalacja pompy ciepła solanka woda z zasobnikiem buforowym i c.w.u. : Stiebel Eltron

Inwestor Indywidualny / Żyrowa / 2008

– instalacja dolnego źródła dla pompy ciepła : kolektor poziomy
– instalacja gruntowego wymiennika ciepła : Provent
– instalacja centralnego odkurzacza

Inwestor Indywidualny / Kotórz Mały / 2008

– instalacja dolnego źródła dla pompy ciepła : kolektor pionowy
– instalacja wentylacji mechanicznej LWA : Stiebel Eltron
– instalacja grzewcza grzejnikowa : Brugman + Geberit Mepla
– instalacja ogrzewania podłogowego : Geberit Mepla
– instalacja pompy ciepła solanka woda z zasobnikiem buforowym i c.w.u. : Stiebel Eltron

Przychodnia Zdrowia / Krapkowice / 2007

– instalacja kotłowni 75kW eko groszek : Budmet Czeladź

Hotel Maxima / Malnia / 2007

– instalacja kotłowni 50kW eko groszek : Budmet Czeladź

POM Sp. z o.o. / Krapkowice / 2007

– instalacja pompy ciepła typu powietrze woda na potrzeby socjalne : Stiebel Eltron

Urząd Miasta Zdzieszowice / Remiza O.S.P. Rozwadza / 2007

– termomodernizacja budynku : ocieplenie, wymiana okien, tynki
– instalacja gazowa grzewcza : urządzenia KarmaGaz

Inwestorzy Indywidualni / powiat krapkowicki / 2007

– montaż kilkunastu pomp ciepła typu powietrze woda ze zintegrowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej WWK300 : Stiebel Eltron

Mostostal Met / Opole / 2006

– instalacja kotłowni olejowej Viessmann + komin zewnętrzny płaszczowy MK
– instalacja grzejnikowa Viessmann + Enix
– instalacja grzewcza i wody użytkowej : Geberit Mepla

DiscoPlex A4 / Pietna k.Krapkowic / 2006

– instalacja agregatu chłodniczego o mocy 90 kW

Inwestor Indywidualny / Niemcy / 2006

– instalacja kotłowni zgazowującej drewno Vitolig 150 : Viessmann
– instalacja kotłowni kondensacyjnej Viola Plus 300 : Viessmann

Inwestorzy Indywidualni / powiat krapkowicki / 2006

– montaż 6 instalacji solarnych Vitosol : Viessmann

Inwestor indywidualny / Leśnica / 2005

– instalacja dolnego źródła dla pompy ciepła : kolektor poziomy
– instalacja wentylacji mechanicznej Vitovent Viessmann
– instalacja grzewcza grzejnikowa : Viessmann + Geberit Mepla
– instalacja ogrzewania podłogowego : Geberit Mepla
– instalacja pompy ciepła solanka woda Vitocal : Viessmann
– instalacja stacji uzdatniania wody Aquahome 18 : Viessmann
– instalacja solarna Vitosol : Viessmann

Heberger Polska / Krapkowice / 2004

– instalacja grzewcza grzejnikowa : Brugman + Enix
– instalacja wody użytkowej : Geberit Mepla
– instalacja wentylacji mechanicznej : Dospel
– instalacja kotłowni olejowej Vitorond : Viessmann
– instalacja magazynu opału 4000l : Schutz
– instalacja p-poż

Urząd Miasta Gogolin / Pływalnia / 2004

– modernizacja kotłowni : montaż kaskady pomp ciepła typu solanka woda o łącznej mocy 64kW Vitocal Viessmann