Roof structureW zakresie naszej podstawowej działalności jest doradztwo, projektowanie, dobór, sprzedaż, montaż oraz serwis systemów grzewczych, wentylacyjnych, sanitarnych i wodno kanalizacyjnych.

W skrócie nasze pole działania możemy podzielić na segmenty:

Usługi projektowe.

Wraz z partnerami wykonujemy usługi z zakresu projektowania instalacji sanitarnych, grzewczych i wentylacyjnych, wykonujemy usługi z zakresu audytu energetycznego, przygotowania świadectw charakterystyki energetycznej oraz bilansu cieplnego budynków ( OZC ) co jest szczególnie istotne przy doborze i projektowaniu instalacji z pompami ciepła.

Odwierty dla pomp ciepła.

Dysponujemy własnym nowym wysokiej klasy sprzętem wiertniczym umożliwiającym wykonywanie odwiertów do głębokości ponad 200 metrów w technologii zarówno płuczki jak i sprężonego powietrza – w ramach realizowanych zadań możemy wykonać : projekt prac geologicznych, nadzór geologiczny oraz powykonawczą dokumentację geologiczną

Usługi instalacyjne zewnętrzne.

Instalacje kanalizacyjne, wodne, gazowe, drenaż, odwodnienia, biologiczne oczyszczalnie ścieków, gruntowe wymienniki ciepła, dolne źródła dla pomp ciepła, połączenia poziome dolnych źródeł pomp ciepła.

Usługi instalacyjne wewnętrzne.

Instalacje kanalizacyjne, wodne, gazowe, grzewcze grzejnikowe i podłogowe, centralnego odkurzania, uzdatniania wody, wentylacji z odzyskiem ciepła, klimatyzacji, kotłownie na paliwa stałe, zgazowujące drewno, gazowe, olejowe, instalacje solarne, instalacje z pompami ciepła